Spirituelle oplevelser

Mange “ganske almindelige” mennesker synes i disse år at have oplevelser af, hvad man kunne kalde spirituel eller religiøs karakter. Nogle opstår tilsyneladende helt spontant, medens andre forekommer i forbindelse med perioder med kriser og angst. En spirituel oplevelse er ikke noget, mange taler højt om –  af angst for at blive stemplet som skør eller måske ligefrem sindssyg. Så hvor går man hen for at møde forståelse, – for at få talt oplevelsen i gennem, – for at komme til klarhed over, hvad der er sket ? Der er nok ikke mange steder her i Danmark, og det mest sandsynlige er, at oplevelsen bliver slået hen som fantasi eller hallucination, – hvis man da ikke bliver mødt med latterliggørelse.

Men sådan er det ikke hos en lille gruppe, som har oplevet, hvilken lettelse det er at få kontakt til mennesker, der er åbne og accepterende over for vores spirituelle oplevelser. Der er ikke tale om, at vi praktiserer nogen form for religion, eller at vi udøver mystiske ritualer, – det drejer sig blot om, at vi alle har oplevet “noget” af spontan og unik karakter, og derfor måske kan siges at have noget at være fælles om. Som du vil opdage ved at se nærmere på nogle af de oplevelser, jeg bringer her på hjemmesiden, er der stor forskel på selve oplevelsens art;  men samtidig må det konstateres, at vores liv er blevet ændret i en retning, der giver os dybere glæde over livet og større forståelse for os selv og den verden, vi lever i. Man kan måske sige, at vi har ændret vores livssyn og dermed vores livsførelse: Den spirituelle oplevelse bliver på forskellig vis ført ud i praktisk handlen, – det er ikke blot abstrakt tænkning. Der er derfor heller ikke sådan, at vi finder det interessant at sidde og endevende vores oplevelser. Vi ved bare, at der findes nogen, vi kan tale med, hvis vi har behov for det. Men ellers lever vi såmænd  vores individuelle dagligliv med familie og arbejde, – med vores personlige sorger og glæder.

For os er der egentlig ikke noget mystisk eller okkult ved spirituelle oplevelser. Faktisk tror vi, der er tale om et helt naturligt fænomen, som mange flere end os vil komme til at opleve i de kommende år. Som vi ser det, er det ikke oplevelsen i sig selv, der er det essentielle, men snarere den  effekt, den har på det enkelte menneske.

En spirituel oplevelse føles som noget meget personligt, noget meget intimt, – det er ikke noget, man ønsker at udbasunere til hele verden. Ikke desto mindre har vi besluttet, at vi gerne vil offentliggøre vore oplevelser på anonym basis for at hjælpe andre ligestillede. Blot det at vide, at der faktisk findes andre i samme båd, kan være en stor lettelse og dermed forhåbentlig også en støtte til at integrere egne oplevelser.

Udover vore personlige oplevelser bringes der også nogle kendte menneskers.

Har du haft en oplevelse, som du har behov for at kommunikere med nogen om, – og/eller ønsker du også at dele den med andre, er du velkommen til at kontakte tippedk@msn.com

Ønsker du at vide mere, er det naturligvis muligt via internettet at opsøge forskellige steder. Der findes mange steder, som beskæftiger sig med det ‘okkulte’, – nogle mere seriøst end andre.  Desuden er det måske interessant at høre, at der i Skotland finder videnskabelig forskning sted i parapsykologiske fænomener. Det drejer sig om The Koestler Parapsychology Unit, som er placeret på University of Edinburgh.

Danmark kan vist siges at være noget af et uland, hvad angår accept af og interesse i spirituelle oplevelser. Ikke desto mindre synes der at være nye tider på vej. I juli/august 2000 har Weekendavisen således bragt en række artikler om mirakler, hvor emnet bliver behandlet på forskellig vis. Desuden kan det oplyses, at dr. theol. Helge Hognestad holder foredrag/kurser om oplevelser, der kan forstås som religiøse, dvs. oplevelser af et indre lys, – en omsluttende kærlighed, – en gennemgribende fred, – vigtige beskeder eller andre oplevelser af et nærvær, som går ud over den daglige bevidsthed. Han har indsamlet beretninger i Norge om sådanne oplevelser og skrev i 1989 bogen “Morgendemring. En ny spiritualitet?”. Du kan evt. læse mere om ham her: https://nbl.snl.no/Helge_Hognestad.
Også i Oxford, England, har man interesseret sig for almindelige menneskers spirituelle oplevelser. Det kan du læse mere om her www.uwtsd.ac.uk/library/alister-hardy-religious-experience-research-centre/ Her råder over en samling på flere tusinde breve fra folk, der har haft såkaldt religiøse oplevelser.

Fra i tidligere tider at have behandlet mennesker, der berettede om spirituelle oplevelser, som personer, hvis ord, der skulle lyttes til, har der har gennem nogle århundreder været en tendens til at latterlig- eller sygeliggøre sådanne erfaringer. Den videnskabelige forskning, som trods alt har fundet sted, er oftest gået ud på at undersøge, hvorvidt man nu også kunne tro på de beretninger, folk havde at fortælle, og det meste er blevet afvist eller negligeret. Dette kan til en vis grad forekomme ganske forståeligt, når man betænker hvor meget bedrag, der vitterligt har fundet sted gennem årene.

Men nye tider er tilsyneladende på vej, og selv her i landet er det så småt blevet “legalt” at beskæftige sig med parapsykologi på videnskabelig vis. Således har cand.psyk. Ulla Böwadt, Ph.D. udgivet bogen:

En undersøgelse og diskussion af foreliggende empiri fra forskning i tilsyneladende parapsykologiske fænomener samt diskussioner af udvalgte teoretiske forklaringer”  (Forlag: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet)

Ulla Böwadt beskæftiger sig i bogen hovedsageligt med fænomenerne telepati, clairvoyance og prækognition og har derfor, så vidt jeg kan skønne, nogle andre interessefelter, som dog til en vis grad overlapper vores. Hvis man er interesseret i disse emner, kan det også anbefales at læse Dean Radins bog “The Conscious Universe” (HarperCollins, 1997), hvor forfatteren udsætter det meste af det 20. århundredes forskning i telepati og clairvoyance for nærlæsning gennem en seriøst arbejdende, moderne forskers briller. Det er spændende og tankevækkende læsning !

Mon ikke snart tiden er kommet til at undersøge nærmere, hvordan spirituelle oplevelser kan forstås og herved få et indblik i, hvad de gør ved os mennesker, – hvordan de måske netop påvirker vores udvikling ? Jeg sendte i 2006 en ansøgning til “Det frie forskningsråd” for at skaffe midler til at foretage forskning i emnet og oprette en afdeling herfor i Aalborg Universitets regi, men den blev ikke imødekommet. Så vi må stadig vente med at komme mere i dybden med dette væsentlige område, som kan have vidtrækkende betydning for vores forståelse af, hvad et menneske er.

Seneste opdatering er Februar 2020.