Søren Kierkegaard

Der har være stor diskussion blandt Kierkegaard-forskere om nogle noter, som Kierkegaard efterlod sig og som tilsyneladende har haft en særstatus hos ham. Nogle har anset dem for at pege hen på forholdet til faderen, medens det for nogle få (ikke-forskere) synes at være indlysende klart, at han har haft en spirituel oplevelse, som på den ene side forpligtede ham til at vie sit liv til en opgave (og undlade at gifte sig med Regine Olsen), og på den anden side åbnede hans sind for en strøm af tanker, der uopholdeligt drev ham fremad i produktionen af det mest omfattende og fortættede forfatterskab, vi til dato har set i Danmark.

Jørgen Krüff er måske den første, der åbenlyst bekender sig til ovennævnte tolkning. I Weekendavisen (18.-24. august 2000)  siger han følgende:

“Og der skete det forunderlige, at jeg pludselig opdagede, hvad den danske Kierkegaard-forskning tilsyneladende havde negligeret; at Kiergaard må have haft oplevelser af det absolutte, af det noumenøse, og at det er det, som gør ham i stand til at skrive, som han gør. At han konsekvent gennem hele sit efterfølgende liv står til rådighed for den indsigt, han derved har fået”

Så hvad er det Kierkegaard fremfører i sine udaterede noter under betegnelsen Jordrystelsen. Ja, hør blot her:

“Da var det, at den store Jordrystelse indtraf, den frygtelige Omvæltning, der pludselig paanødte mig en ny ufejlbarlig Fortolkningslov af samtlige Fænomener. Da anede jeg, at min Faders høje Alder ikke var en guddommelig Velsignelse, men snarere en Forbandelse … “

“Sønderrevet som jeg var i mit Indre, uden Udsigt til et jordisk lykkeligt Liv … uden alt Haab om en lykkelig og hyggelig Fremtid ….  hvad Under da, at jeg i fortvivlet Desperation greb ene og alene den intelligente Side i Mennesket … “ (citatet stammer fra førnævnte udgave af Weekendavisen)

I lyset af de øvrige beretninger her på hjemmesiden synes Krüffs fortolkning ikke blot at være nærliggende, men ligefrem indlysende.