Projekter og artikler

I forbindelse med studier på Aalborg Universitet har jeg fremstillet forskellige projekter, hvoraf jeg har valgt at lægge nogle ind på min hjemmeside, hvis nogen skulle være interesseret i at læse dem.

Desuden har jeg fået nogle artikler optaget i diverse blade og aviser.

Eventuelle kommentarer til mine skriverier modtages gerne på tippedk@msn.com

Liste over projekter og artikler i kronologisk rækkefølge:

Modstand mod IKT – en undersøgelse af voksne IKT-uerfarnes møde med undervisningen i IKT (Humanistisk Informatik,  Maj 1999)

Ånden der blev væk – et essay om forholdet mellem menneske og ånd (Teoretisk Filosofi,  Juni 2000)

Psi-forskning – en videnskabskritisk undersøgelse af grundlaget for udforskningen af psi-fænomener (Videnskabsteori, Juni 2001)

Golfens sande værdier – et indlæg bragt i Dansk Golf Unions Magasin, Dansk Golf (November 2001)

Brug for en ny forståelseen kronik bragt i Nordjyske Stiftstidende den 7/12-2001

Menneskets mange facetter – en komparativ analyse af spirituelle oplevelser (Komparativ filosofi, Januar 2002)

Mellem himmel og jord – en komparativ analyse af en kvindes spirituelle oplevelser (Komparativ filosofi, juni 2002)

Forforståelse og forudsigelighed – en analyse af den danske regerings forforståelse, som den kommer til udtryk i redegørelsen Danmarks strategi for livslang læring (Kandidatuddannelsen i Læring og forandringsprocesser,  december 2007)

Identitet og Krise – design af et transformativt udviklings- og læringsforløb (Kandidatuddannelsen i Læring og forandringsprocesser,  juni 2008)

Bærer arbejdet lønnen i sig selv? – en artikel om de dybere problemstillinger i forbindelse med strejken i foråret 2008 inden for de kvindedominerede fag: sygeplejerske, pædagog og sosu-medarbejdere. (Kandidatuddannelsen i Læring og forandringsprocesser, juni 2008)