Oversigt over min hjemmeside

Nærværende hjemmeside er opbygget over en årrække i et forsøg på at præsentere nogle tanker og ideer omkring virkelighedens beskaffenhed og menneskets formåen, som er opstået, efter at jeg i 1994/96 blev udsat for en lang række spontant opståede spirituelle oplevelser. Det har været en både spændende, men også ofte ensom og hård proces, som har ført mig vidt omkring i min mangeårige søgen efter forklaring og forståelse.

Min ‘græsrods’-forskning tager ganske vist udgangspunkt i nogle personlige hændelser, men det har gennem hele forløbet været essentielt for mig at sætte mine erfaringer ind i en neutral og rationel ramme, som kunne danne baggrund for yderligere undersøgelser, evt. gennem kobling til andre videnskabsgrene end de af mig anvendte. For mit vedkommende har jeg bevæget mig gennem en lang række studier inden for psykologi, (verdens)filosofi og videnskabsteori på universitetsplan, ligesom jeg på eget initiativ har studeret Gregory Batesons teorier. Min baggrund for disse studier var en erhvervssproglig uddannelse fra Handelshøjskolen og et 4-årigt forløb inden for NLP, terapi og kommunikation, samt en ansættelse i Danske Banks valutaafdeling gennem 25 år.

Foruden diverse artikler og en række universitetsprojekter er mine anstrengelser mundet ud i en bog, som jeg selv udgav i 2005. Bogen hedder Det Imaginale Livssynog kan lånes på biblioteket, jvf. www.bibliotek.dk. Du kan finde en smagsprøve på bogen her. Ophavsretten til bogen er naturligvis min, men den kan frit anvendes og citeres til ikke-kommerciel brug under henvisning til min hjemmeside og til mig som ophavskvinde.

Som et eksempel på en selvudviklingsproces, der sandsynligvis ikke foregår særlig bevidst, kan jeg nævne en sportsgren som golf, hvis tiltrækningskraft  mange har svært ved at forstå, men som andre ikke desto mindre oplever på egen krop.
Læs mere herom i min bog Golf, – det dybe mysterium (2007). Få en smagsprøve på bogen her.

Udover ovennævnte har jeg ladet mig inspirere på mange forskellige måder, og jeg har forsøgt at samle disse kilder i en oversigt, som du kan se mere af her.

Men stop ikke her, lad dig ikke begrænse. Find dine egne inspirationskilder. Tænk stort og vildt!

God fornøjelse.

Elisabeth Egekvist
Cand.mag. og ‘græsrods’-forsker
Tranum, 9460 Brovst