Hjemmesidens indhold

Nærværende hjemmeside er opbygget over en årrække i et forsøg på at præsentere nogle tanker og ideer omkring virkelighedens beskaffenhed og menneskets formåen, som er opstået, efter at jeg i 1994/96 blev udsat for en lang række spontant opståede spirituelle oplevelser. Det har været en både spændende, men også ofte ensom og hård proces, som har ført mig vidt omkring i min mangeårige søgen efter forklaring og forståelse.

Min ‘græsrods’-forskning tager ganske vist udgangspunkt i nogle personlige hændelser, men det har gennem hele forløbet været essentielt for mig at sætte mine erfaringer ind i en neutral og rationel ramme, som kunne danne baggrund for yderligere undersøgelser, evt. gennem kobling til andre videnskabsgrene end de af mig anvendte. For mit vedkommende har jeg bevæget mig gennem en lang række studier inden for psykologi, (verdens)filosofi og videnskabsteori på universitetsplan, ligesom jeg på eget initiativ har studeret Gregory Batesons teorier. Min baggrund for disse studier var en erhvervssproglig uddannelse fra Handelshøjskolen og et 4-årigt forløb inden for NLP, terapi og kommunikation, samt en ansættelse i en bank i 25 år.

Først et godt stykke henne i forløbet blev jeg opmærksom på den franske filosof, Henry Corbin (1903-1978), der var professor i islamisk religion og som bl.a. viede sit liv at udbrede kendskabet til islamisk mystik, herunder ikke mindst Ibn ‘Arabi (ca. år 1200 e.v.t.) hvis værker Corbin i vidt omfang har oversat til fransk. Det er i den forbindelse Corbin introducerede begrebet mundus imaginalis (dvs. en imaginal verden) for at betegne en dimension, hvor ånd bliver krop og krop bliver ånd, og hvor åbenbaringer finder sted. Det er den indre, skjulte verden, som ikke kan nås med de fem kendte sanser, men kun med det ‘organ’, som Ibn ‘Arabi betegner den kreative imagination.

Iflg. Corbin blev mundus imaginalis bandlyst fra det (i vores del af verden) accepterede verdensbillede på et økumenisk koncilium i Konstantinopel i 869 e.v.t., hvor tidligere tiders tredeling mellem ånd, sjæl og krop blev reduceret til en dualitet mellem sjæl og krop.

Titlen på denne hjemmeside er hentet fra dette begreb, og formålet er at give interesserede mulighed for at kende til deres kreative imagination som et værktøj til et liv, der hæver sig over egoet og selviske interesser. Min egen vej har været både lang og kringlet, og du kan nedenfor få et indtryk af, hvordan jeg er kommet til det sted, hvor jeg befinder mig i dag.

Foruden diverse artikler og en række universitetsprojekter er mine anstrengelser mundet ud i en bog, som jeg selv udgav i 2005. Bogen hedder Det Imaginale Livssynog kan lånes på biblioteket, jvf. www.bibliotek.dk. Du kan finde en smagsprøve på bogen her. Ophavsretten til bogen er naturligvis min, men den kan frit anvendes og citeres til ikke-kommerciel brug under henvisning til min hjemmeside og til mig som ophavskvinde. Desuden har jeg indsamlet oplysninger om forskellige mennesker, hvis arbejde kunne have din interesse. Du kan læse mere her.

Som et eksempel på en selvudviklingsproces, der sandsynligvis ikke foregår særlig bevidst, kan jeg nævne en sportsgren som golf, hvis tiltrækningskraft  mange har svært ved at forstå, men som andre ikke desto mindre oplever på egen krop. Du kan læse mere om min indstilling til golf her, – eller du kan tage skridtet fuldt ud og læse min bog Golf, – det dybe mysterium (2007). Få en smagsprøve på bogen her.

Udover ovennævnte har jeg ladet mig inspirere på mange forskellige måder, og jeg har forsøgt at samle disse kilder i en oversigt, som du kan se mere af her.

Men stop ikke her, lad dig ikke begrænse. Find dine egne inspirationskilder. Læs eventyr eller skriv dine egne. Du kan finde eksempler på, hvordan jeg selv har båret mig ad her. Brug din egen indgang til den imaginale verden!

Tænk stort og vildt!

God fornøjelse.

Elisabeth Egekvist
Cand.mag. og ‘græsrods’-forsker
Tranum, 9460 Brovst