Golf, – det dybe mysterium

Hvad er det ved golf, som drager? Hvad er det, der får folk, som ellers ikke er sportsfanatikere til at begive sig ud på golfbanen, så snart lejlighed byder sig? Golf er i de senere år stormet frem i popularitet, og golfbaner skyder op overalt i et forsøg på at imødekomme presset fra de mange nye spillere.

Bogen er et forsøg på at forstå og forklare den indflydelse, som golf udøver på et ofte ubevidst plan. Der er tale om en anderledes krimi, hvor forfatteren afdækker de lag, som skjuler golfens inderste kerne. Dette fører læseren gennem det mentale, det spirituelle og det mystiske niveau i golfens univers. Samtidig er der praktiske råd at hente til forbedring af golfspillet, hvoraf en del nok vil være ret udfordrende for såvel nye som garvede golfspillere.

Bogen er på 80 sider og koster ca. kr. 100,00. Kan købes i internetboghandler eller lånes på biblioteket. Se evt. lektørudtalelse nedenfor.

Lektørudtalelse Anvendelsesmuligheder/målgruppe/niveau
Naturligvis for golfinteresserede, der søger lidt mental inspiration bag alt teknikken, og lidt bredere til andre sportsinteresserede, der interesserer sig for mental træning og som ikke mindre vigtigt er åben overfor en evt. spirituel dimension også i sportens verden

Beskrivelse Cand.mag. og NLP-terapeut forsøger her at afdække i en anderledes spirituel krimiform, hvad der måske underbevidst tiltrækker så mange mennesker til golfsporten. Forfatteren har tidligere bl.a. skrevet Det imaginale livssyn : introduktion til en kreativ tænkemåde, 2005.

Golf som mentalt og ikke mindst som spirituelt fænomen afdækkes gennem analyser og deduktion. Forfatteren opstiller først et skema for sin søgen, der opdeler golf i en konventionel resultatorienteret del, og i det hun vælger som fokusområde, og kalder “personlighedsorienteret golf”. En yderligere opdeling er så i en mental og en spirituel side. Herefter søger forfatteren at afdække aspekter af henholdsvis den mentale og spirituelle side af golf.

I forordet skriver hun bl.a.: “I bogen beskriver jeg min egen personlige vej, og den rummer både psykologiske elementer, der tilsat lidt NLP og et par filosofisk betonede betragtninger har givet mig nogle indsigter, som har øget min glæde ved golf, og som forhåbentlig kan bidrage til læserens udbytte af spillet uanset handicap og fysisk eller teknisk formåen.”

Sammenligning Der findes mange bøger om golf, men ingen som denne med fokus på golfs spirituelle side

Samlet konklusion Meget anderledes spirituel golfbog

Lektør: Carsten Güllich-Nørby
(jvf. www.bibliotek.dk)