Fritjof Capra

Der findes også kendte mennesker, som godt tør stå ved, at de har haft en oplevelse af spirituel karakter. Fysikeren og forfatteren Fritjof Capra er én af dem. Nedenfor kan du finde den oplevelse, han indleder sin første bog Fysikkens Tao med. Capra har skrevet flere bøger, som varmt kan anbefales.

*****************************************

Jeg havde for fem år siden en stærk oplevelse, som fik mig til at skrive denne bog. Jeg sad ved havet en sen sommereftermiddag og betragtede bølgerne, der rullede ind på stranden, og koncentrerede mig samtidig om min vejrtrækning. Pludselig opfattede jeg alle omgivelserne omkring mig som inddraget i en gigantisk kosmisk dans. Da jeg er fysiker, vidste jeg, at sandet, stenene, vandet og luften er sammensat af vibrerende molekyler og atomer, og at disse igen består af partikler. Jeg vidste også, at Jordens atmosfære til stadighed bombarderes af byger af “kosmiske stråler”, dvs. højenergiske partikler, der udsættes for talrige sammenstød, efterhånden som de trænger gennem luftlaget. Alt dette var mig bekendt fra min forskning i højenergifysik, men indtil dette øjeblik havde jeg kun oplevet det gennem grafisk modeller, diagrammer og matematiske teorier. Mens jeg sad dér på stranden, blev mine tidligere oplevelser levende – jeg “så” energi komme herned fra det ydre rum i kaskader, hvori partiklerne i grundstofferne og atomerne i min egen krop som deltagere i denne kosmiske energiens dans; jeg mærkede dens rytme og “hørte” lyden af den, og i samme øjeblik vidste jeg, at dette var Shivas dans – den dansende gud, som hinduerne tilbeder.

Jeg havde gennemgået en langvarig uddannelse i teoretisk fysik og beskæftiget mig med forskning i adskillige år. I samme periode var jeg blevet meget interesseret i orientalsk mystik og havde fået øje på nogle paralleller til moderne fysik. Jeg var især interesseret i de mere gådefulde aspekter af zen-buddhismen, der mindede mig om gåderne i kvanteteorien. Til at begynde med var det dog ren hjernegymnastik at forsøge at forbinde dem. Det var og er stadig meget svært for mig at slå bro over svælget mellem rationel, analytisk tænkning og den meditative oplevelse af mystisk sandhed.

I begyndelse blev jeg hjulpet af “kraftplanter”, der viste mig, hvordan sindet kan strømme frit, hvordan åndelig indsigt uden anstrengelse kan komme af sig selv fra bevidsthedens dyb. Jeg husker min første oplevelse af denne art. Den indtraf efter mange års indgående analytisk tænkning og var derfor så overvældende, at jeg brast i gråd, men dog samtidig skrev mine kaotiske indtryk ned på et stykke papir ligesom Castaneda.

Senere fulgte oplevelsen af Shivas dans … Den efterfulgtes af mange lignende oplevelser, der hjalp mig til at indse, at der inden for moderne fysik er ved at opstå et sammenhængende verdensbillede, som harmonerer med Østens klassiske visdom. Jeg har gjort mange notater gennem årene og skrevet nogle få artikler om de paralleller, jeg stadig opdagede, indtil jeg omsider sammenfattede mine oplevelser i denne bog….

Hvis du er blevet interesseret i mere,  kan du læse videre i bogen, som kan lånes på biblioteket.