Eventyr

Til forsiden

Eventyr for alle

tilbage

Som søgende har du sandsynligvis en fornemmelse af, at verden ikke kun består af mekanik og ting, der kan måles og vejes. Samtidig er det også tydeligt, at store dele af samfundet ligger under for alle de tekniske vidundere, som hver dag præsenteres i et mere og mere hastigt tempo.

Der ofres milliarder på teknologisk udvikling. Hvor meget bruges der på decideret menneskelig udvikling ?

Hvis man interesserer sig for menneskelig udvikling, er der ikke kun hjælp at hente i psykologi og filosofi. Der findes en rigdom af menneskekundskab i myter og eventyr, – en visdom, som kommer til udtryk i overleverede fortællinger fra hele verden: Her siges der ting og sager om livet og mennesket, som specielt naturvidenskaben har ønsket at lukke øjnene for.
Her er saft og kraft. Her er ånd og mystik. Her røbes menneskets dybeste hemmeligheder. Her er pågående udsagn, som rammer lige lukt i solar plexus – gennem alle opstillede normer og fordomme. Her får rationel analyse ikke et ben til jorden. Her er tale om direkte livserfaringer. Her er accept af naturens kræfter, – af ånd og intuition.   Her er gråd og latter. Her er uskyld og ondskab. Her er liv og død. Her er autenticitet, – ikke sentimentalitet.

Vi kan lære meget af eventyr og myter. Hør blot hvad psykologen Erich Fromm siger:

“Både oldtids- og nutidsmenneskets drømme er skrevet i samme sprog, som vi finder i de myter, hvis ophavsmænd levede i historiens første daggry …. Jeg tror, at symbolsproget er det ene fremmedsprog, vi alle sammen skal lære. Forstår vi det, kommer vi i berøring med en af de vigtigste kilder til visdom …… Ja, både drømme og myter er vigtige kommunikationer fra os til os”

Tror du stadig, at eventyr er mest for børn, – så skulle du prøve at læse – eller genlæse – nogle af vor egen store eventyrdigter, H.C. Andersen.

Også andre har beskæftiget sig med visdommen i myter og eventyr. Det gælder fx Clarissa Pinkola Estés, som er uddannet etnolog og jungiansk klinisk psykolog, og som med sin bog Kvinder som løber med ulve kommer vidt omkring i fortællinger fra alle dele af verden. Bogen henvender sig måske mest til kvinder, men kan bestemt også læses af mænd, der gerne vil have “fyldt på” på det sind, som måske føles lidt tomt efter mange års beskæftigelse med teknologi.

Der er masser af andre – led blot videre. Dette er kun til inspiration, – som et forsøg på at skærpe din livsappetit.

Til toppen