Til forsiden

Imaginal Virksomhedsudvikling


Elisabeth Egekvist
Cand.mag. og NLP-terapeut
Th. Staunings Vej 60
9210  Aalborg SØ

Telf. 98 14 33 38/50 95 01 09

 tippedk@msn.com

 

Imaginal virksomhedsudvikling ønsker at fremme forståelsen  for, at den succesrige virksomhed er afhængig af ejerens/lederens anerkendelse af såvel rationelle overvejelser som intuitive fornemmelser, hvor førstnævnte er uundværlige i konkrete her-og-nu tiltag, medens sidstnævnte er essentiel for virksomhedens fremtid og evne til at bidrage til at give både ejer/leder og medarbejdere en meningsfuld tilværelse.

Imaginal virksomhedsudvikling undersøger og fortolker virksomheden ud fra nogle karakteristika, som vi kender fra det menneskelige liv. Dvs. at virksomheden anskues som en levende organisme, der på sin egen individuelle facon vokser og forandrer sig på en måde, der i vid udstrækning er analog med den menneskelige organisme. Dette medfører, at der åbnes for nye aspekter for udvikling, der kan bidrage til en sund fremtidig vækst, idet man bliver i stand til at gennemskue problemer ud fra indfaldsvinkler, som man kender fra andre situationer i sit personlige liv.

Imaginal virksomhedsudvikling kræver af sine deltagere, at disse formår at slippe traditionelle forestillinger om, hvordan man bør tænke i forretningssammenhænge. Man skal være indstillet på at lege med og afprøve nye ideer og kreative indfald, som på overfladen synes skøre, idet man efterhånden begynder at erkende, at denne udlægning skyldes, at man konfronteres med ens egne begrænsninger og fordomme. Der er således tale om en proces, der griber ind i ens erkendelse af verden på en udfordrende måde. Selv om der vil blive brugt humor, vil der herunder findes den alvor, som ledelsen af en virksomhed også skal mødes med.

Imaginal virksomhedsudvikling kræver af sine deltagere, at disse er indstillet på at gennemgå en personlig proces, idet ledelse af en virksomhed i dette koncepts regi indebærer et engagement, som ikke kun er tomme ord, men også personlige gerninger og handlinger. Det drejer sig helt grundlæggende om at kunne walk your talk.

Imaginal virksomhedsudvikling kræver mod til at udsætte sig for omgivelsernes rysten på hovedet, overbærende smil eller rynkede bryn, mod til at følge sin intuition og mod til at tænke i ægte nye baner, som ikke nødvendigvis giver anerkendelse hos det etablerede samfund, men som føles rigtigt og vigtigt for én.

 

Til

Tippe Consult

Læs mere om

Imaginal Coaching
og Selvudvikling

 Læs mere om

Imaginal Supervision

Læs mere om

Baggrunden for Det Imaginale koncept

Læs mere om

 Imaginal Eksistensterapi