Til forsiden

Baggrunden for

Imaginal Livskunst

Elisabeth Egekvist
Cand.mag. og NLP-terapeut
Egernvej 45, Tranum
9460 Brovst
Telf. 98 14 33 38/50 95 01 09

 tippedk@msn.com

 

Titlen på konceptet er dannet ud fra den islamiske mystiker, Ibn 'Arabis, begreb om  Mundus Imaginalis, hvormed der henvises til en dimension af livet, som kan nås via menneskets kreative imagination. Der er tale om en dimension, som i mange år har været udelukket fra det vestlige menneskes accepterede forestillingsverden, men som ikke desto mindre er reelt eksisterende, og som bl.a. spirituelle oplevelser vækker til live.

Konceptet er udarbejdet af Elisabeth Egekvist (f. 1948) og baserer sig på indsigter opnået i kølvandet på en lang række personlige oplevelser. En 4-årig uddannelse inden for NLP-terapi og kommunikation samt universitetsstudier i psykologi, humanistisk informatik, filosofi og videnskabsteori har gjort det muligt at forene praksis med teori. Læs evt. mere i forordet til bogen Det Imaginale Livssyn - introduktion til en kreativ tænkemåde.

Ophavskvinden i korte træk:
Jeg blev i 1970 uddannet som 3-sproglig korrespondent (ED i engelsk i 1979) og var fra 1970 til 1995 ansat i Danske Bank, Aalborg. I 1992 påbegyndte jeg en 4-årig uddannelse inden for NLP-terapi og kommunikation. En uddannelsesorlov gjorde det muligt at gennemføre sidefagsuddannelsen i psykologi på Aalborg Universitet, og under orloven åbnede banken for fordelagtige fratrædelsesordninger, hvorfor jeg valgte at forlade mit job. Samtidig blev jeg over en periode udsat for en lang række spontane spirituelle oplevelser, som efterfølgende ændrede min tankegang, mine følelsesmæssige reaktioner og mit syn på verden.


Elisabeth Egekvist

I 1997 erhvervede jeg mig en cand.mag.-titel ved at skrive speciale om NLPs kommunikationsmodel, Meta-modellen. Herefter fulgte nogle år, hvor jeg forsøgte at sætte mig ind i IKT-verdenens mysterier, og på et tidspunkt påkaldte filosofi (projekt om Ånden der blev væk) og videnskabsteori (projekt om Psi-forskning) sig min interesse. I 2001 oprettede Aalborg Universitet en uddannelse inden for Komparativ Filosofi, hvor man studerer ikke-vestlige kulturers åndstraditioner, og først i denne forbindelse begyndte jeg at kunne sætte ord på de oplevelser, jeg havde været udsat for. Projekterne Menneskets mange facetter samt Mellem himmel og jord er resultater af studierne.

Sideløbende med mine studier drev jeg en overgang privatpraksis med NLP-terapi, og jeg var i en periode assistent på NLP-uddannelsen, hvor jeg også fungerede som leder af grupper, der var under uddannelse. Desuden har jeg deltaget i Projekt Livsskole i forbindelse med udformningen af værdigrundlag, og jeg har arbejdet som mentor for iværksættere af mindre, nystartede virksomheder, der oplevede de vanskeligheder, som ægte nytænkning indebærer.

Udover mine universitetsprojekter har jeg skrevet flere artikler, der er blevet optaget i Nordjyske Stiftstidende samt i Finansforbundets medlemsblad Finans.  

Privat har jeg været gift med Torben siden 1971. Vi har to voksne børn samt to børnebørn.

Inden for de senere år er jeg blevet en ivrig golfspiller og har i den forbindelse skrevet et indlæg i DGU's medlemsblad om Golfens sande værdier. Jeg har personligt brugt golf som et selvudviklingsværktøj på en måde, som andre formentlig også kunne have glæde af.

 

Til toppen